Gia hạn visa Mỹ

Bạn hay là người thân của bạn đang học tập và làm việc tại đất nước Mỹ và muốn ở lại đó thêm so với thời hạn đã được ghi trên visa. Điều đó sẽ được nếu như bạn đáp ứng đầy đủ theo những quy định của chính phủ đất nước Mỹ. Đất nước […]

Xem thêm