Visa Nhật Bản

Hiện nay có hai hình thức xin visa Nhật đơn giản đó chính là xin visa lưu trú ngắn hạn với mục đích đi du lịch hay thăm thân. Đối với trương hợp xin visa du lịch thì cần chuẩn bị giấy tờ ít hơn so với xin visa thăm thân. Bài viết sau đây, Vé […]

Xem thêm